Beamways deltar i Correns så kallade tunneldebatt. Redan rubriken visar tydligt var Linköpings största medium står i frågan. Beamways tycker dock att en lösning med ett spårtaxisystem kompletterat med lite större fordon för att hantera behovstoppar (när ett tåg kommer in) ger en mycket mer attraktiv och kostnadseffektiv lösning.
Om vi enbart fokuserar på en tunnellösning har vi inget vettigt backupalternativ om Trafikverkets prislapp blir för hög att gå till val på för våra lokalpolitiker, vilket resulterar i en väldigt dålig lösning med en stor bro genom staden.
Vid mötet kommer jag att dela ut denna flyer.
Mer information finns i den insändare som publicerades i Corren 2013.