Beamways AB

Om oss

Beamways AB bildades i januari 2008. En av grundarna, Bengt Gustafsson, hade då ett färdigt koncept till Beamwayssystemet som utvecklats under två år. Genom ett kapitaltillskott från Syntrans AB kunde företaget bildas, och utvecklingsarbetet fortsättas.

Under de närmaste två åren kommer Beamways att utföra ett antal studier för att verifiera att de grundläggande koncepten fungerar. Detta arbete kommer att ske i första hand virtuellt med hjälp av CAD- och FEM-verktyg. Specialistkonsulter inom olika områden kommer att anlitas i samband med detta. De bärande konstruktionsidéerna kommer också att patenteras.

Parallellt med detta tekniska arbete driver Beamways också ett politiskt lobbyarbete för spårtaxi, deltar i forskningsprojekt inom spårtaxi och genomför marknadsaktiviteter som den årliga konferensen Podcar City.