Beamways AB har engagerat Patriq Bokeroth för att i form av ett examensarbete titta på designen av Beamways system, med fokus på kabinen. Patriq har gått designutbildning i Lund och är sedan tidigare utbildad maskinkonstruktör.

Patriq kommer att sitta på Prodelox AB och arbeta med examensarbetet på halvtid och konstruktionsarbete på halvtid.