Fortsättningen på spårtaxiprojektet i Amritsar presentaras här. Detta är ett stort system med 22 km spår och 35 stationer. Kostnaden på 880 crore motsvarar ca 1,1 miljard kronor, eller 50 miljoner / km.

Här är ULTras egen sida om projektet.