Frost & Sullivan har gjort en första rapport om spårtaxi. De förutser en stark marknadsutveckling som har nått 30 miljarder euro per år till 2020. Raporten finns att köpa i sin helhet, men en sammanfatting finns allmänt tillgänglig. Du hittar sammanfattningen här.