Kom och träffa Beamways representanter på Podcar city conference den 13-15 september i Ithaca, New York. Här samlas den mesta expertisen om spårtaxi från hela världen för att utbyta kunskap och erfarenheter. Beamways är givetvis med!

Anmälan och information här!