SIKA, statens institut för kommunikationsanalys har kommit ut med två nya rapporter som visar att spårbilar skulle vara en bra dellösning för trafikproblemen i Stockholm och mälardalen.

De egenskaper som man söker hos spårbilssystemet stämmer väl överens med Beamways utformning. Framförallt kan man notera att man har designat detta nya nät helt med dubbelriktade banor.

Rapporterna har gett visst eko i massmedia:

SVD

P1