Lawrence Fabian har skrivit en spårbilsartikel i den amerikanska tidningen Planning. Beamways är med på ett hörn, med en illustration av ett möjligt spårbilsnät i Ithaca, NY gjort i BeamEd.

Här är artikeln.