Beamways deltog tillsammans med ett flertal politiker, trafikforskare och andra företag i en spårbilsträff i Helsingborg. Beamways presenterade hur ett spårtaxisystem för en stad som Helsingborg kan vara en lönsam affär, både för operatören, innevånarna och kommunen. En kopia av presentationen hittar du här.

Dagen till ära hade vi också designat ett förslag till spårbilsnät för Helsingborg. Detta förslag konstruerades med hjälp av BeamEd och presenteras här.