Om Spårtaxi

Spårtaxi är en benämning på system där små fordon transporterar människor direkt dit de ska på separata banor. Eftersom banorna är skilda från annan trafik kan fordonen köra helautomatiskt. För att minimera restiden ligger alla stationer på sidospår så att din vagn kan passera även om andra fordon stannar för att ta upp eller släppa av sina passagerare.

På de flesta ställen i våra städer är det svårt att hitta mark för att anlägga separata körbanor i markplan. I stället tänker man sig att dra banorna på stolpar ovanför övrig trafik. Eftersom vagnarna till skillnad från spårvagnar är små och lätta kan banorna byggas mycket smäckra och billiga.

Stationerna är små och ligger ganska tätt. I normalfallet finns det en station inom 300 meter från hemmet och arbetsplatsen, ungefär som avståndet till närmaste busshållplats idag. Den stora fördelen är att när du kommer till hållplatsen står ditt fordon inne och du kan direkt kliva in och åka vart du vill i hela spårtaxinätet.

I stället för att som buss och spårvagn ha fasta linjer och kräva att passagerarna byter för att ta sig till sin slutdestination kan spårtaxifordonen själva välja närmaste vägen mellan start- och slutpunkt på resan. Detta ger ungefär samma reshastighet som en bil på köfria vägar.

lkp2_bgsys_halv