Spårtaxis ekonomi

Naturligtvis kostar det mycket pengar att bygga upp ett spårtaxinät i en hel stad. Den höga reskvalitén i form av kort restid och hög komfort gör dock att spårtaxi attraherar ett mycket högre resande än kollektivtrafik vilket ger mycket större biljettintäkter. Många utredningar har visat att spårtaxisystem kan bära sina driftkostnader och en stor del av investeringskostnaden. Större system bör det till och med gå att driva affärsmässigt.

Ett stort problem för alla nya system av nätverkskaraktär är att ekonomin blir dålig innan nätet är utbyggt. Detta har varit väldigt uppenbart inom t ex mobiltelefonin. För att komma över denna tröskel krävs framsynta beslutsfattare och riskspridning mellan olika aktörer, t ex lokala och statliga myndigheter, operatörer och leverantörer.

Ett annat faktum som har drivit upp kostnaderna för spårbunden kollektivtrafik har varit de korta serierna och den stora andelen anläggningsarbeten. Med spårtaxi uppnår man mycket större seriestorlekar både när det gäller fordon och banelement, och markarbetena minimeras. Detta gör att investeringen kan hållas på en mycket lägre nivå än för spårbunden kollektivtrafik.

En längre beskrivning av hur ekonomin för spårtaxi ser ut hittar du här.