Exempel

Under årens lopp har många olika städer och områden utrett spårtaxinät. Många undersökningar och rapporter har publicerats. Beamways har också ritat och simulerat spårtaxinät i många olika städer. Några av desa spårtaxinät finns beskrivna på denna sida.

Alla Beamways simuleringar har utförts med hjälp av det egna simuleringsverktyget BeamEd. En gratis version av BeamEd finns för nedladdning här.

Klicka på bilderna till höger om varje exempel för att få upp en större version. Notera att radien på cirklarna runt varje hållplats är 300 meter. Detta brukar räknas som ett normalt gångavstånd till närmaste hållplats.

Linköping

Beamways AB ligger i Linköping, så Linköpingsnätet är ritat med betydligt mer lokalkännedom än de andra spårtaxinäten på denna sida. Linköpingsnätet täcker centrum och alla närförorter samt den något mer avlägsna förorten Tallboda i nordväst. Området i mitten i söder som ser ut att vara obebott på kartan är det nya tillväxtområdet ”Djurgården”. Detta område ska bebyggas med bostäder och arbetsplatser under de närmaste 20 åren.

En längre beskrivning av Linköpingsnätet hittar du här.

Fakta

Innevånare i nätområdet: 100 000
Nätområdets yta: 40 km2
Nätlängd: 90 km dubbelspår
Antal hållplatser: 118
Antal fordon: 2000
Medelreslängd: 5,1 km
Antal resor i maxtimmen: 10 000
Medelväntetid: 10 s

Daventry

Daventry är en liten stad nordväst om London som är intresserad av ett spårbilsnät. En utredning har gjorts där man har ritat ett nät av enkelriktade banor. Till höger ser ni Beamways förslag på ett nät med blandat enkel- och dubbelriktade banor som ger en bättre yttäckning med färre stationer och kortare spårlängd än det av utredningen föreslagna.

Daventry har idag 23 000 innevånare men förväntas växa till 40 000 främst genom nya områden i öster, se nätkartan. För att förhindra att gatunätet blir överbelastat vid en så stor utbyggnad med nya bostadsområden tänker man sig att bygga ett spårbilsnät.

På sikt tillkommer en spårbilslänk till pendeltågsstationen i nästa stad för att förenkla inpendling till London. Detta är en sträcka på ca 5 km.

Fakta

Innevånare i nätområdet: 40 000
Nätområdets yta: ca 13 km2
Nätlängd: 19 km dubbelspår och 13 km enkelspår
Antal hållplatser: 42
Antal fordon: 600
Medelreslängd: 3,4 km
Antal resor i maxtimmen: 4 000
Medelväntetid: 14 s

Ithaca, NY

Ithaca är en liten stad i centrala staten New York. Staden har ca 30 000 innevånare men även 20 000 studenter, främst vid Cornell University. Ithaca är värd för den andra spårbilskonferensen i september 2008.

Fakta

Innevånare i nätområdet: 40 000
Nätområdets yta: ca 13 km2
Nätlängd: 19 km dubbelspår och 13 km enkelspår
Antal hållplatser: 42
Antal fordon: 600
Medelreslängd: 3,4 km
Antal resor i maxtimmen: 4 000
Medelväntetid: 14 s