Länkar

Om du vill lära dig mer om spårtaxi finns det mycket information på internet. Här är ett axplock av bra länkar.

Informationssidor

Innovative Transportation Technologies. En stor lista med beskrivningar av mängder av olika innovativa transportsystem. Spårtaxi utgör dock ca hälften av alla system som presenteras.

PersonalRapidTransit.com En powerpointpresentation omgjord till en websida. Visar på ett enkelt sätt hur spårtaxi fungerar och vilka fördelar det ger. En del av informationen är vinklad i en riktning som framförs av spårtaxis nestor Ed Andersson.

Organisationer

IST, Institute for Sustainable Transportation, Stockholm
KOMPASS, ISTs grupp av intresserade kommuner.
Advanced Transit Association. Amerikansk intresseorganisation
Citizens for PRT. Amerikansk gräsrotsorganisation.

Konkurrenter

Vectus, ett stående system med en färdig och godkänd testbana i Uppsala.
ULTra, små elbilar på betongbana. Installeras på Heathrow, i London just nu.
SkyTran, mycket små och lätta fordon med magnetsvävningsteknik.
Höga hastigheter.
SkyWeb Express, ett stående system som har utvecklats sedan 80-talet, men ännu inte byggt någon testbana.
SkyCab, ett svenskt koncept som liknar ULTra.
Mister. Ett polskt system som har en del likheter med Beamways.

lkp2_bgsys_halv