Miljö

Spårtaxi är ett miljövänligt transportmedel eftersom det drivs med el, som kan komma från förnyelsebara källor. Genom att spårtaxi tar över en mycket större andel av biltrafiken än kollektivtrafik så blir klimateffekten mycket större än t ex för spårvagn, även om denna också drivs med el.

Förutom klimateffekten ger spårtaxi många positiva effekter i stadsmiljön i form av minskat buller, mindre partiklar från dubbdäck och motorer samt mindre skadliga ämnen från avgaser.

Energiförbrukningen blir lägre än för bil eftersom fordonen är mycket lättare och inte behöver ändra hastighet lika ofta som en bil i stadstrafik. Genom att vara noggrann vid konstruktionen av spårtaxisystemet kan man minimera energiförbrukningen ytterligare. Beamways har en energiförbrukning på ungefär hälften av en elbil.

Energiförbrukningen blir i snitt även lägre än buss och spårvagn eftersom dessa ofta körs med väldigt få passagerare och ändå måste dra runt på tunga fordon. En buss i Sverige har i snitt 11 passagerare!