Byggandet av världens första stora spårtaxisystem har nu startat i Amritsar, Indien. Se vidare information i   denna artikel. Med 200 fordon är detta system fem gånger större än Suncheon. Ytterligare information är att det finns sju stationer och att systemet är utgrenat med tre ändpunkter vid stationen, bussterminalen och själva det gyllene templet.

Se även ULTras pressrelease!