Äntligen!

Spåartaxisystemet på Heathrowflygplatsen har öppnat för vanliga resenärer efter en lång period av testing och utprovning.

Heathrowsystemet har 18 fordon med ca 3 km spår och tre stationer. Det förbinder en station i den nya terminal 5 med två på ”business car park”.

Beamways gläds åt att det nu finns två morderna spårtaxisystem i drift i världen. Särskilt Heathrowsystemet kommer att hjälpa till att öka uppmärksamheten kring spårtaxi tack vare det stora antalet inflytelserrika personer som kommer att använda systemet.

Mer information finns på ULTras hemsida: http://www.ultraglobalprt.com/heathrow-terminal-5/