Beamways har tillsammans med TriVector Traffic AB och Arken Arkitekter utfört en studie om framtidens kollektivtrafik i Uppsala. Två grundlösningar kontrasteras i rapporten: spårtaxi och spårvagn/buss.

Rapporten finns att läsa här.

En kortare sammanfattning på engelska finns här.

Uppsala har nu beställt två kompletterande studier som ska beräkna resandeandelar för de två föreslagna systemen respektive göra en samhällsekonomisk analys.